top of page

Duygusal Dayanıklılık ve Stres Toleransı

Programı

Duygusal Dayanıklılık (psychological resilience), zorluklar, stres, travma, hastalık veya diğer olumsuz yaşam olaylarına karşı kişinin direnç gösterme ve bu zorlukları aşma yeteneği olarak tanımlanabilir. Psikolojik sağlamlık, kişinin olumsuz olaylara karşı duygusal ve zihinsel olarak daha dayanıklı olmasını ve bu olaylardan hızlı bir şekilde toparlanmasını ifade eder. İşte psikolojik sağlamlığın temel özellikleri:

1. Pozitif Düşünce: Psikolojik sağlamlı bireyler, olumsuz durumları daha pozitif bir bakış açısıyla ele alırlar. Olumsuz olaylarla başa çıkmak için olumlu düşünme becerilerine sahiptirler.

2. Sosyal Destek: Psikolojik sağlamlık, sosyal destek sistemleriyle ilişkilidir. Sağlam insanlar, arkadaşlar, aile üyeleri ve diğer insanlarla ilişkilerini güçlü tutarlar ve bu destek ağını kullanarak stresle başa çıkarlar.

3. Problem Çözme Yeteneği: Sağlam bireyler, sorunlarla başa çıkmak için etkili problem çözme becerilerine sahiptirler. Zorluklar karşısında mantıklı ve yapıcı bir şekilde düşünme yeteneği gelişmiştir. 4. Duygusal Kontrol: Psikolojik sağlamlık, duygusal kontrolün bir parçasıdır. Bireyler, duygusal tepkilerini yönetme ve dengeleme konusunda yeteneklidirler. Stres veya travma durumlarında bile duygusal dengeyi koruma kapasitesine sahiptirler. 5. Anlam ve Amaç: Sağlam bireyler, yaşamın anlamını ve amaçlarını bulma konusunda güçlüdürler. Bu, olumsuz olaylar karşısında daha fazla dayanıklılık sağlar.

6. Esneklik: Psikolojik sağlamlık, değişen durumlara uyum sağlama yeteneği ile de ilişkilidir. Bireyler, esnek bir düşünce yapısına ve davranışa sahiptirler, böylece yeni koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlayabilirler. Psikolojik sağlamlık, kişilerin doğuştan getirdiği bazı özelliklerle birlikte yaşam deneyimleri, eğitim ve kişisel gelişim yoluyla geliştirilebilir bir beceridir. Bu özellikleri geliştirmek, kişilerin stresli ve zorlu durumlarla daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

6 Haftalık Programla, psikolojik sağlamlığın tüm becerilerini sana aktaralım

Program Canlı yanınla Saat 20:00-21:00 aralığında her hafta çarşamba günü gerçekleşir.

Program ödevler, görevler, belirli formlarla desteklenmiştir. Böylece tüm programı hayatınıza adapte etmeniz sağlanır.

bottom of page